Posted on

Membantu Pelajar UPSI siapkan kerja kursus…

Terima kasih Tuan Haji Hassan Ghazali, pensyarah dari UPSI yang sudi menamakan saya untuk kajian senilukis pelajarnya. 2 orang pelajar iaitu Fareez Haiqal dan Zul Akmal Ramdzan ditugaskan untuk membuat sedikit kajian tentang lukisan saya.

Membantu Pelajar UPSI siapkan kerja kursus 1
Membantu Pelajar UPSI siapkan kerja kursus 2
Membantu Pelajar UPSI siapkan kerja kursus 3