Posted on

Vespa

Saya mula berminat untuk menghasilkan lukisan sebegini sejak tahun 2016, selain memberi kepuasan terhadap subjek yang dihasilkan lukisan ini memberi makna tersendiri kepada pemilik motosikal. Bagi mereka penghayatan yang lebih terhadap lukisan yang dihasilkan dengan karat (patina), mungkin kerana sesuai dengan lumrah kehidupan manusia ada yang baharu dan ada yang lama, dan sememangnya yang lama dianggap emas dan disanjung. 

azmannor vespa
Patina is gold (Vespa)
Watercolor
56cm x 76cm